Wydawnictwa własne

W tym miejscu prezentować będziemy wszelkiego rodzaju dokumenty przygotowane, opracowane i wydane (lub współwydane) przez Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu.Bibliografia Mielca i powiatu mieleckiego

czwartek, 05 czerwiec 2014

Bibliografia Mielca i powiatu mieleckiego : 2008-2011

opracowały: Agata Trela, Zofia Zygmunt

Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu 

409 s.

Bibliografia rejestruje piśmiennictwo dotyczące Mielca i powiatu mieleckiego wydane w latach 2008-2011.

 

Jest bibliografią selektywną, obejmującą wydawnictwa samoistne (książki), fragmenty książek, wydawnictwa ciągłe (czasopisma), artykuły z czasopism,i dzienników regionalnych i lokalnych.

Nie uwzględnia Dokumentów Życia Społecznego i zapowiedzi imprez.

Bibliografia zawiera 4471 pozycji zamieszczonych w 16 działach. Układ i część opisów zostały przejęte z elektronicznej Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego, współtworzonej przez MBP SCK w Mielcu.

Większość materiałów niniejszego zestawienia opracowano na podstawie materiałów gromadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu.

Dla dokumentów wielotematycznych sporządzono odsyłacze i opisy skrócone.

Bibliografia została zaopatrzona w indeksy: autorski i przedmiotowy.

 

Baza opisów jest aktualizowana na bieżąco, a dostęp do niej jest możliwy poprzez:

Katalog Online